Gå till innehållet

Öregrunds skola

Öregrunds skola ligger i Öregrunds tätort och är en F-6 skola med cirka 171 elever. Inom skolan finns två fritidshemsavdelningar. Öregrunds fina läge och närhet till havet används i största möjliga utsträckning i undervisningen.

Vad vi gör

Vi arbetar för att skapa ett tillåtande klimat med lust och nyfikenhet där barn och vuxna känner trygghet. Pedagogiken i klassrummet ska väcka elevernas nyfikenhet för kunskap och träna eleverna till eget ansvar för sitt lärande.

På fritidshemmet nyttjar vi närheten till naturen där lek, samarbete och kreativitet är viktiga inslag. Vi har även nära till grönområden, idrottsplaner och idrottshall vilka vi använder oss av i perioder under året.

Dokument

Öregrunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 5 januari 2024

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Öregrunds skolas arbete.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Öregrunds skola

Öregrunds skola
Strandgatan 29
742 42 Öregrund

Skoladministratör
Jeanette Jansson
0173-863 22

Kurator
Monica Bonde Eriksson
0173-86707, 070-345 92 34

Skolpsykolog
Karin Ahlström
0173-866 10

Skolsköterska
Annika Strid 
0173-865 07, 072-530 16 00 

Skolläkare
Kontakt med skolläkare går via skolsköterska.

Specialpedagog
Maria Arvidsson
0173-863 37

 

Relaterade länkar

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg

Dina synpunkter är viktiga för oss och de bidrar till att utveckla våra verksamheter och våra arbetssätt.
Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg - Östhammars kommun (osthammar.se)