Gå till innehållet

Österbyskolan

Österbyskolan är en F-9 skola med drygt 400 elever och fem arbetslag, uppdelade på Fritids, F-3, 4-6, 7-9 samt Elevhälsan. Vi är en inkluderande skola i fina fräscha lokaler där samarbete mellan kollegor prioriteras. Vi har en engagerad skolledning och tillsammans arbetar vi för trygghet, studiero och kunskap. Skolan tillämpar även mobilfri skoldag.
Skolan ligger i Österbybruks tätort och vi har närhet till sim- och sporthall, bibliotek samt härliga kulturhistoriska miljöer vid herrgården och dess omgivningar. För att ta sig till skolan finns en smidig och väl fungerande kollektivtrafik från övriga orter i kommunen, samt från Uppsala.

Dokument

Österbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 18 mars 2024

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Österbyskolans arbete.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Österbyskolan

Österbyskolan
Dannemoravägen 5
748 31 Österbybruk

Skoladministratör
Ingela Wahlstrand
0173-856 01

Kurator
Johanna Berggren
0173-856 07

Skolpsykolog
Emma Svensk
0173-858 78

Skolsköterska
Ida Nilsson
0173-856 08,  070-219 36 40

Skolläkare
Kontakt med skolläkare går via skolsköterska.

SYV
Jenny Lönn
0173-856 05, 070-232 63 03

Speciallärare

Karin Gillberg  Årskurs F-3
072-533 89 80

Yvonne Kemppi Årskurs 4-9
072-454 06 13

 

Relaterade länkar

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg

Dina synpunkter är viktiga för oss och de bidrar till att utveckla våra verksamheter och våra arbetssätt.
Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg - Östhammars kommun (osthammar.se)