Gå till innehållet

Vallonskolan

Vallonskolan är en 4-9-skola belägen i Gimo. Skolan har idag ca 230 elever, här finns också fritidsklubb.

Vad vi gör

På Vallonskolan ska eleverna erbjudas en konkurrenskraftig undervisning med hög kvalité och de ska ges förutsättningar att lyckas utifrån deras förmåga oavsett behov. 

Detta utmärker Vallonskolan

Vi är en 4-9-skola med ca 230 elever i två paralleller. Skolan ligger naturnära med en stor skolgård som vi just nu utrustar med ny lekutrustning och vi har fina lokaler. Vi arbetar med språkutvecklande arbetssätt och bildstöd. Vi stöttar elever i vår Studio och nyanlända elever i en liten SVA-grupp. Vi har en liten fritidsklubb för åk 4-6.  Vi arbetar för att kunna möta eleverna med anpassningar där de befinner sig i sin utveckling. Vi tror att trygga elever presterar bättre och arbetar därför med tydliga lektionsstrukturer och en klassrumsmodell som eleverna ska kunna känna igen sig i. Vi jobbar aktivt med värdegrundsarbete med hjälp av teman i ett århjul som knyter oss an till grannskolan Vretaskolan.

Konstprojekt

Under läsåret 2021-2022 deltog Gimo skolområde i ett konstprojekt tillsammans med Kulturskolan. På Vallonskolan har vi nu konst som eleverna varit med och tagit fram tillsammans med olika konstnärer.

elskåp1collage konstprojket

Dokument

Vallonskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 22 mars 2024

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Vallonskolans arbete.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Vallonskolan

Vallonskolan
Vretavägen 3
747 40 Gimo

Skoladministratör
Kerstin Eriksson
0173-867 27

Kurator
Mathias Östlund
076-141 01 99

Skolpsykolog
Emma Svensk
0173-858 78

Skolsköterska
Susanne Edeblom
0173-866 94, 070-293 96 07

Skolläkare
Kontakt med skolläkare går via skolsköterska.

SYV
Monica Morenius
073- 087 86 08

Specialpedagog
Hedvig Bolmgren
0173-866 72

Relaterade länkar

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg

Dina synpunkter är viktiga för oss och de bidrar till att utveckla våra verksamheter och våra arbetssätt.
Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg - Östhammars kommun (osthammar.se)