Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Valnämnd

Valnämnden är inom kommunen ansvarig för genomförandet av allmänna val, såsom till riksdag, region- och kommunfullmäktige, EU-parlamentet och folkomröstningar.

Möten och handlingar


Kontakta Valnämnd