Gå till innehållet

Nytt podavsnitt - Utbyggnad SFR

2024-02-16 Bergrummet gästas av Peter Wass som jobbar med de här frågorna hos Svensk kärnbränslehantering AB.

Det befintliga slutförvaret för radioaktivt avfall, SFR, ska byggas ut och maskinerna arbetar för fullt ovan jord för att förbereda detta. 

Som vanligt hittar du alla avsnitt från kommunens båda podcasts på denna sida: www.osthammar.se/podcast

Nu hittar du även Östhammars kommuns podcast på Spotify! Sök på Östhammars kommun.