Gå till innehållet

Slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall (SFL)

Slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall, SFL, är idag endast på konceptstadiet. Inga beslut är tagna om metod eller plats.

SFL – Slutförvaret för långlivat radioaktivt avfall

Förvaret väntas ha ett behov av att rymma cirka 16 000 kubikmeter avfall. Det gör SFL till det, i förhållande till de andra två, minsta slutförvaret för radioaktivt avfall. Innan detta lager är klart ligger avfallet kvar hos de olika kärnkraftverken. I SFL kommer det främst att förvaras delar som suttit nära det högaktiva bränslet i reaktorn. Sådana delar som kan innehålla spår av de långlivade radionuklider som inte kan förvaras i exempelvis SFR. 

  

Forskning

Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, har ett forskningsprojekt som kallas FUD och står för Forskning, utveckling och demonstration. Den FUD-rapport som SKB ska ta fram var tredje år har i viss mån börjat nämna SFL, men då SKB i dagsläget lägger resurserna främst på de så händer inte så mycket gällande SFL just nu.