Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Anpassad skola

Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en skolform för de elever som inte bedöms klara grundskolans kunskapskrav. Det kan bero på att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Ett av den anpassade grundskolans viktigaste uppdrag är att eleverna ges möjlighet att inhämta kunskaper och färdigheter som gör att de kan påverka sin egen situation och sina relationer till andra. Utbildningen ska vara anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som det är möjligt motsvara utbildningen i grundskolan.

Ditt barn kan antingen:

 • gå i en anpassad grundskoleklass med andra elever som har liknande behov, klasserna har färre elever och har tillgång till fler vuxna per elev än grundskolans klasser
 • eller gå i en grundskoleklass och läsa efter den anpassade grundskolans kursplaner

Utredning om ditt barns behov

Innan ett beslut fattas om att ditt barn ska bli erbjuden en plats i anpassad grundskola genomförs en noggrann utredning.

 • pedagogisk bedömning av hur barnet kan nå grundskolans kunskapskrav
 • medicinsk bedömning av medicinska hinder för inlärning
 • social bedömning av sociala hinder för inlärning
 • psykologisk bedömning av barnets utvecklingsnivå.

Även om barnet har rätt att gå i anpassad grundskola, har du som vårdnadshavare möjlighet att tacka nej. Då får barnet gå i den vanliga grundskolan, och skolan ska då anpassa undervisningen efter barnets behov.

Ämnen i anpassad grundskola

Du kan läsa om läroplaner och ämnen i anpassad grundskola på skolverket.se.

För elever som har svårt att ta till sig ämnena, finns inriktningen Träningsskola. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen. Träningsskolan delas in i fem ämnesområden:

 • estetisk verksamhet
 • kommunikation
 • motorik
 • vardagsaktiviteter
 • verklighetsuppfattning

Anpassad grundskola i Östhammars kommun

Vår anpassade grundskola är belägen i Gimo skolområde.

Anpassad gymnasieskola

Utbildningen i den anpassade gymnasieskolan är en fyraårig frivillig utbildning som du kan välja när du har avslutat anpassad grundskola.

Östhammars kommun har ingen egen anpassad gymnasieskola utan du erbjuds utbildningen genom samverkansavtal med Uppsala och Tierps kommun.

Kontakter

Frida Berggren
Elevhälsosamordnare
T: 0173-858 85
frida.berggren@osthammar.se

Malin Andersson
Rektor
T: 0173-867 10
Malin.Andersson2@osthammar.se

Relaterade länkar