Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Beställ betygskopia ur kommunarkivet

Om du gått i skolan i Östhammars kommun och tappat bort ditt betyg kan du beställa en betygskopia från kommunarkivet. I kommunarkivet förvaras betyg från grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

De nyare betygen finns kvar på skolorna. Om du avslutade utbildningen för mindre än ett år sedan ska du därför kontakta din skola. Kommunarkivet förbehåller sig rätten att ta ut en administrationsavgift för vissa beställningar.**) 

  • En enkel kopia av slutbetyget från gymnasiet kan beställas utan kostnad.

  • Om du önskar få kopian på slutbetyget från gymnasiet vidimerad (styrkt) utgår en administrationsavgift om 50 kronor. Styrkta betygskopior kan krävas för olika typer av ansökningar.

  • För grundskolebetyg, terminsbetyg från gymnasiet och betyg från vuxenutbildningen utgår en administrationsavgift om 250 kronor. Det beror på att vi måste göra avskrifter (betygsutdrag) från de gemensamma betygskatalogerna. Betygsutdragen styrks och räknas som giltiga vid ansökningar.

Betygskopior och betygsutdrag skickas med posten. Handläggningstiden är cirka en vecka, under sommaren kan handläggningstiden vara något längre. Var gärna ute i god tid!
Vid behov går det även att få betygskopior och betygsutdrag via e-post.

OBS! Kom ihåg att trycka på knappen "Skicka" när du fyllt i din beställning.

**) Administrationsavgifterna baserar sig på kommunfullmäktiges taxor i ”Avgift för kopior och avskrifter av allmänna handlingar samt tillämpningsanvisningar”, §3, länk till dokumentet http://www.osthammar.se/globalassets/dokument/policy/avgift-for-kopior-och-avskrifter-av-allmanna-handlingar-samt-tillampningsanvisningar-2017.pdf

Beställ betygskopia

För att kunna söka efter dina betyg behövs korrekta och fullständiga uppgifter om skolgång. Om de uppgifter du lämnat behöver kompletteras, kontaktar vi dig via e-post. Om du inte har någon e-postadress går det bra att lämna ett telefonnummer.

OBS! Uppgifter markerade med *) är obligatoriska.

Beställningen avser

Elevens uppgifter:

Beställarens uppgifter:

Vid eventuell komplettering

Om de uppgifter du lämnat behöver kompletteras, kontaktar vi dig via e-post. Om du inte har någon e-postadress går det bra att lämna ett telefonnummer.

Samtycke att personuppgifter behandlas enligt GDPR

Skaparen av detta formulär ansvarar för att GDPR (Dataskyddsförordningen) lagrande av personuppgift efterlevs. Mer information om detta finns att läsa på vår hemsida "Så behandlar vi era personuppgifter".

Kontakter