Gå till innehållet

Prao

Prao betyder praktisk arbetslivsorientering och innebär att eleverna är på en arbetsplats under två veckor i grundskolan. Det är ett sätt att ge elever mer kunskap om arbetslivet och om olika yrkesområden. I Östhammars kommun har eleverna som går i grundskolan sin prao fördelad på två tillfällen. Dels på våren i årskurs 8 samt på hösten i årskurs 9.

Här hittar du information om prao som är riktad till dig som är elev, vårdnadshavare, företagare eller arbetsgivare.

2. Information om PRAO till företag

Kan din arbetsplats ta emot en praoelev?

I Östhammars kommun är konkurrensen om medarbetare stor och det ställer krav på ett aktivt arbete med att säkerställa rätt kompetens både kort- och långsiktigt. Ett led i detta är att visa unga vuxna vilken bredd av tjänster som finns inom ett företag eller en kommun, genom att erbjuda en praoplats.

Eleverna i Östhammars kommun har praktisk arbetslivsorientering, prao i två veckor. En vecka på våren i årskurs 8 samt en vecka under höstterminen i årskurs 9. För många av eleverna är det första gången de är i kontakt med arbetslivet. Det är därför en viktig del av deras utbildning och arbetsgivare som kan ta emot en praoelev gör en stor insats för våra elever.

Eleverna söker sina egna platser som en del av det entreprenöriella lärandet det vill säga ta initiativ, ta ansvar och omsätta idéer till handling.

Överenskommelse och riskbedömning

Innan din arbetsplats kan ta emot en prao måste du teckna en överenskommelse med kommunen samt fylla i en riskbedömning. Arbetsmiljöverkets föreskrifter reglerar vad som gäller kring minderåriga i arbetslivet.

Överenskommelse om prao inkl. riskbedömning »

Det är viktigt att du som arbetsgivare har tagit del av Arbetsmiljöverkets föreskrift om minderårigas arbetsmiljö.

Minderårigas arbetsmiljö AFS 2012:3 »

Om du har några funderingar kring möjligheterna att ta emot en praoelev beroende på arbetsplatsens karaktär kan du kontakta SYV eller rektor på skolan eller kommunens Praosamordnare.

Försäkring

Eleverna har olycksfallsförsäkring genom Östhammars kommun.

Information om olycksfallsförsäkringen »

Handledare

Arbetsplatsen ska utse en myndig handledare som ska ha huvudansvaret för eleven. Handledaren ger praktisk information, går igenom arbetsuppgifter och risker, ser till att eleven utför arbetet enligt instruktionerna och är skolans kontaktperson.

Handledarguide »

Arbetstider och intyg

Eleven ska arbeta sju timmar per dag med uppehåll för lunch, 30-60 minuter. Arbetstiden ska inte börja före klockan 06.00 eller sluta efter 20.00.

När eleven har avslutat sin prao ska handledaren fylla i ett intyg med närvaro och omdöme. Du kan även fylla i ett praktikdiplom och ge eleven efter avslutad prao.

Prao-intyg och Praktikdiplom »