Gå till innehållet

Matersättning vid fjärr- och distansstudier för gymnasieelever

Barn- och utbildningsnämnden har den 26 mars tagit beslut om att erbjuda matersättning till elever i kommunens gymnasieskolor.

Eftersom gymnasieskolorna nu bedriver fjärr- och distansstudier och inte serverar lunch har Barn- och utbildningsnämnden beslutat att du som elev i Östhammars kommuns gymnasieskolor (Bruksgymnasiet och Forsmarks skola) har rätt till ersättning för lunch. Ersättningen är 30 kronor per dag och betalas ut till elevens bankkonto om inte annan överenskommelse gjorts.

Ersättningen ges retroaktivt från den 18 mars och ges i två veckor i taget. Ersättningen kan upphöra om andra lösningar kommer från regeringen som exempelvis utökning av studiebidraget.

Ansök om matersättning

Varje elev måste ansöka för att få ersättningen utbetald.
Information om hur du ansöker kommer att publiceras på gymnasieskolornas hemsidor:

Brukgymnasiets hemsida
Forsmarks skolas hemsida

Publicerad
26 mars 2020
Senast uppdaterad
4 maj 2020
Ansvarig organisation
Sektor bildning