Gå till innehållet

Vattenavstängning - ED, Östhammar kommun. Starttid: 2023-12-01  kl 16:00 - Sluttid: 2023-12-01 23:00:00. Läs mer här: Gästrikevatten - Driftstörning

Barn- och utbildning

Kulturskolan ställer in sin undervisning 20 mars 2020

Från och med 20 mars och fyra veckor framåt kommer kommunens Kulturskola inte att bedriva någon undervisning. Detta för att kunna nyttja kulturskolans personal inom andra verksamheter. Läs mer

Förskolan förbereder åtgärder vid personalbortfall 18 mars 2020

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar just nu med flera olika åtgärder för att säkra upp förskolornas verksamhet om stora delar av personalen skulle vara frånvarande. Det är i första hand sammanslagningar av avdelningar och rekrytering av vikarier men det kan också bli aktuellt med begränsningar av rättighet till barnomsorg under en period. Läs mer