Gå till innehållet

Bruksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskoleutbildningen (YH) går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning

Bruksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskoleutbildningen (YH) följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation och från onsdag 18 mars kommer undervisningen därför att bedrivas på distans.

Onsdagen 18 mars kommer att vara en resursdag där lärare får tid att förbereda sig för att bedriva utbildning på distans. Den dagen arbetar eleverna hemifrån med befintliga uppgifter.

Distansundervisningen planeras vara i gång torsdagen 19 mars.

Bruksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskoleutbildningen (YH) har möjlighet att bedriva distansundervisning via lärplattform och andra tekniska lösningar. Dessa finns här: https://osthammar.itslearning.com/

Eleverna ska delta i distansundervisningen.

-----

TILLÄGG 2020-03-17:
Även Forsmarks gymnasieskola omfattas av huvudmannens beslut att följa regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation om att övergå till undervisning på distans. Forsmarks skola kommer att kommunicera direkt med berörda elever och sedan informera på hemsidan www.forsmarksskola.se

Publicerad
17 mars 2020
Senast uppdaterad
13 april 2020
Ansvarig organisation
Sektor bildning
Ämne
Coronavirus - Covid-19