Gå till innehållet

Förskolan förbereder åtgärder vid personalbortfall

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar just nu med flera olika åtgärder för att säkra upp förskolornas verksamhet om stora delar av personalen skulle vara frånvarande. Det är i första hand sammanslagningar av avdelningar och rekrytering av vikarier men det kan också bli aktuellt med begränsningar av rättighet till barnomsorg under en period.

Samtliga förskolor i Östhammars kommun är öppna och friska barn är välkomna till sin förskola. Däremot så har många av förskolorna redan nu ett ansträngt läge med anledning av att en stor del av personalen är frånvarande. Därför arbetar Barn- och utbildningsförvaltningen med flera typer av åtgärder och förberedelser av åtgärder för att kunna fortsätta erbjuda öppen barnomsorg på kommunens orter.

En av de åtgärder som verksamhetschef för förskolan Anne Lee Larsson kommunicerade under gårdagen 17 mars är att man just nu förbereder att kunna begränsa rättigheterna till barnomsorg. Ett sådant beslut skulle i sådana fall innebära att barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande inte längre har tillgång till barnomsorg under en period.

Varje enskild förskola bedömer sin situation från dag till dag och det är rektor tillsammans med verksamhetschef för förskolan som fattar beslut om det finns behov av att sätta in denna åtgärd på någon förskola. Om beslut tas så kommuniceras det direkt till vårdnadshavare på den berörda förskolan.

Kontakter

Publicerad
18 mars 2020
Senast uppdaterad
13 april 2020
Ansvarig organisation
Sektor bildning
Ämne
Coronavirus - Covid-19