Gå till innehållet

Kulturskolan ställer in sin undervisning

Från och med 20 mars och fyra veckor framåt kommer kommunens Kulturskola inte att bedriva någon undervisning. Detta för att kunna nyttja kulturskolans personal inom andra verksamheter.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med ledningen för Kulturskolan har följt utvecklingen av Coronaviruset Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och nu beslutat att ställa in Kulturskolans undervisning tillsvidare. Anledningen till beslutet grundar sig på flera saker. Dels är Kulturskolans verksamhet inte är obligatorisk eller lagstadgad. Den drabbar inte heller föräldrars möjligheter att förvärvsarbeta eller studera, och det finns inga krav på att utbildningen ska vara slutförd inom en viss tid. Men den viktigaste orsaken är att vi just nu är i stort behov av personal då en stor andel pedagoger och andra yrkesgrupper på förskolor och skolor är frånvarande på grund av sjukdom eller vård av barn. Eftersom kulturskolans personal är pedagoger som är vana att arbeta med barn ser vi dem som en självklar grupp att i detta läge omfördela till andra verksamheter.

Berörda elever och vårdnadshavare informerades under torsdagseftermiddagen om att undervisningen ställs in. Med anledning av detta beslut kommer det inte att skickas ut någon faktura till de som hyrt instrument under vårterminen. Elever som har hyrt instrument behöver inte lämna tillbaka dessa, utan kan behålla dem och öva så mycket eller lite som de önskar. Önskar ni lämna tillbaka instrument ska ni ta kontakt med er lärare.

Även Kulturskolans inplanerade evenemang och föreställningar ställs in tills vidare.

- Kulturskolan har sedan Covid-19 brutit ut följt dess utveckling. Att ställa in kulturskolans kurser under fyra veckor, eller så länge det behövs, för att kunna backa upp och stötta skola, vård eller annan verksamhet i behov känns helt rätt och mycket naturligt för oss! Det är tillsammans och i samarbete vi klarar av hantera och lösa situationer som denna, säger Dag Elfgren, rektor för Kulturskolan.

Kontakter

Publicerad
20 mars 2020
Senast uppdaterad
13 april 2020
Ansvarig organisation
Sektor bildning
Ämne
Coronavirus - Covid-19