Gå till innehållet

Flerbostadshus och vårdcentral planeras i centrala Alunda

En detaljplan har tagits fram för att möjliggöra för ett flerbostadshus i fyra våningar i centrala Alunda. Initiativtagare till detaljplanen är Östhammarshem. Området, som omfattar cirka 1500 kvm mark, gränsar till Trädgårdsvägen i norr och Centrumvägen i väster. Enligt planen ska även centrumverksamhet samt en vårdcentral rymmas i byggnaden.

– Vår satsning i Alunda rimmar väl med efterfrågan i vår bostadskö. Den förbättrade kommunikation som nya väg 288 inneburit i kombination med närheten till Uppsala gör Alunda till en ort med stor potential. Vi ser detta som en etapp 2 av den senaste av Östhammarshems nyproduktioner i Alunda, vid Trädgårdsvägen 4. Här ser vi fram emot att satsa både i form av bostäder men också möjlig fastighet för vård och hälsa, säger Jessica Eliardsson, VD Östhammarshem.

Bostäder kommer att möjliggöras på alla våningsplan inklusive bottenvåning. Vårdcentral kommer att möjliggöras i våning 1-4. Öster om flerbostadshuset kommer en bilparkering samt cykelparkering/cykelförråd att anordnas, och därtill även byggnad för avfallshantering.

– Det finns ett skyndsamt tänk för att komma igång med detta, som också vilar på möjligheten att säkra vatten och avlopp. Vi ser att snittpoängen för vår bostadskö ökar och mest markant i Alunda. Därför är denna plan i en prioriterad fas, säger Jessica Eliardsson.

Planen har en flexibel inriktning för att möta de behov som i framtiden kan efterfrågas i Alunda centrum.

– Vi ser att ett nära samarbete med Östhammarshem gynnar våra gemensamma kunders behov och förväntningar, idag men också i ett framtidsperspektiv. Det finns ett brett spektra av kunder, både kommuninvånare, hyresgäster, men även potentiella nya invånare. När det gäller satsningen i Alunda ser vi det som extra glädjande att vi tillsammans med Östhammarshem nått framgångar i projektet som bidrar att möjliggöra både bostäder och vård & hälsa på platsen, säger Cecilia Willén Johansson, planchef, Östhammars kommun.

Detaljplanen är planerad att gå upp för antagande i kommunfullmäktige 10 november 2020.


För mer information:

Cecilia Willén Johansson
Planchef

Jessica Eliardsson
VD Östhammarshem

Publicerad
16 oktober 2020
Senast uppdaterad
16 oktober 2020
Ansvarig organisation
Sektor samhälle