Gå till innehållet

Tillväxtnyheter

Arbetsmöte gestaltning och ytor för markupplåtelse 12 maj 2022

I december 2018 fastställdes detaljplanen över Öregrunds inre hamn. Planen ger möjligheter att både stärka tydligheten utifrån dagens förutsättningar och att utveckla ortens attraktivitet. <br />En del är bryggdäcket, som kommer öka tillgänglighet och ge oss alla ytterligare en anledning att besöka Roslagens pärla. <br /> Läs mer

Satsningar inför sommaren i Öregrund 6 maj 2022

Under höst och vinter har Östhammars kommun genomfört möten med både näringsliv och invånare för att fånga upp både idéer och oro men också för att informera om de satsningar som planeras för från kommunens sida inför sommarsäsongen i Öregrund. Läs mer

Enkät till boende i Alunda 6 maj 2022

Under vecka 19 kommer alla boende i Alunda att få hem en enkät i brevlådan. Där finns frågor om vad ni tycker om att bo och leva i Alunda. Läs mer

Hur upplever du att det är att vara företagare i vår kommun? 13 januari 2022

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagens upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Är du en av de 200 företag i vår kommun som fått enkäten? Kom ihåg att svara – dina åsikter är viktiga! Sista svarsdag är den 31 mars. Enkäten har både skickats ut via mejl och post. Läs mer