Gå till innehållet

Tillväxtnyheter

Hur upplever du att det är att vara företagare i vår kommun? 13 januari 2022

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagens upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Är du en av de 200 företag i vår kommun som fått enkäten? Kom ihåg att svara – dina åsikter är viktiga! Sista svarsdag är den 31 mars. Enkäten har både skickats ut via mejl och post. Läs mer

Samverkan i fokus i planeringen av Öregrunds nya bryggdäck 3 december 2021

Arbetet med att förnya och tillgängliggöra bryggdäcket i de inre delarna av Öregrunds hamn pågår för fullt. Under våren 2021 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att ge startbesked för projektering och byggnationer i Öregrunds hamn. Ett arbete som har utgångspunkt i den detaljplan som antogs 2018. Läs mer

Samverkan i fokus i planeringen av Öregrunds nya bryggdäck 3 december 2021

Arbetet med att förnya och tillgängliggöra bryggdäcket i de inre delarna av Öregrunds hamn pågår för fullt. Under våren 2021 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att ge startbesked för projektering och byggnationer i Öregrunds hamn. Ett arbete som har utgångspunkt i den detaljplan som antogs 2018. Läs mer

Öregrunds invånare tycker till i enkät 24 november 2021

Invånarna i Öregrund är nöjda – även om det finns många idéer för förbättring på lokal nivå. Det visar resultatet av den enkät som under hösten ställts till kommunens invånare i Öregrund. Läs mer

Öregrunds invånare tycker till i enkät 24 november 2021

Invånarna i Öregrund är nöjda – även om det finns många idéer för förbättring på lokal nivå. Det visar resultatet av den enkät som under hösten ställts till kommunens invånare i Öregrund. Läs mer

Engagera dig i din lokala utvecklingsgrupp 3 september 2021

Vill du också bidra till utvecklingen på din ort? För att ytterligare stärka den demokratiska processen finns idag flera lokala utvecklingsgrupper i Östhammars kommun. Här har du möjlighet att påverka den lokala utvecklingen på din ort. Läs mer