Gå till innehållet

Arbetsmöte gestaltning och ytor för markupplåtelse

I december 2018 fastställdes detaljplanen över Öregrunds inre hamn. Planen ger möjligheter att både stärka tydligheten utifrån dagens förutsättningar och att utveckla ortens attraktivitet.
En del är bryggdäcket, som kommer öka tillgänglighet och ge oss alla ytterligare en anledning att besöka Roslagens pärla.

Den 27 april hölls ett arbetsmöte där delaktiga parter i dialogen om Öregrunds hamn var inbjudna för att prata om gestaltningsprinciper och markupplåtelse för ytor kring bodarna i Öregrund hamn. 

Det är tänkt att fokusera på tre huvudpunkter under dessa möten vilket är att: ta fram övergripande principer för installationer och gestaltning, fastställa ytorna på fastland samt att klargöra vem som ska vara ägare av eventuella installationer - krögarna eller markägaren?

Som överenskommet så kommer anteckningarna från mötet att publiceras här på vår hemsida för att alla ska kunna ta del av dessa samt att alla får smma kunskap och information under processens gång. 

Publicerad
12 maj 2022
Senast uppdaterad
12 maj 2022
Ansvarig organisation
Sektor samhälle