Gå till innehållet

Nyhetslista -  Öregrund

Öregrund är ett populärt besöksmål i Östhammars kommun som varje år lockar många besökare sommartid. För att skapa en trygg tillvaro för invånare och besökare pågår flera gemensamma satsningar inför sommaren i kommunens regi.

Arbetsmöte gestaltning och ytor för markupplåtelse 12 maj 2022

I december 2018 fastställdes detaljplanen över Öregrunds inre hamn. Planen ger möjligheter att både stärka tydligheten utifrån dagens förutsättningar och att utveckla ortens attraktivitet. <br />En del är bryggdäcket, som kommer öka tillgänglighet och ge oss alla ytterligare en anledning att besöka Roslagens pärla. <br /> Läs mer

Satsningar inför sommaren i Öregrund 6 maj 2022

Under höst och vinter har Östhammars kommun genomfört möten med både näringsliv och invånare för att fånga upp både idéer och oro men också för att informera om de satsningar som planeras för från kommunens sida inför sommarsäsongen i Öregrund. Läs mer

Samverkan i fokus i planeringen av Öregrunds nya bryggdäck 3 december 2021

Arbetet med att förnya och tillgängliggöra bryggdäcket i de inre delarna av Öregrunds hamn pågår för fullt. Under våren 2021 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att ge startbesked för projektering och byggnationer i Öregrunds hamn. Ett arbete som har utgångspunkt i den detaljplan som antogs 2018. Läs mer

Öregrunds invånare tycker till i enkät 24 november 2021

Invånarna i Öregrund är nöjda – även om det finns många idéer för förbättring på lokal nivå. Det visar resultatet av den enkät som under hösten ställts till kommunens invånare i Öregrund. Läs mer