Gå till innehållet

Öregrund och projektet kring serveringsytor och gestaltning

Presentationen nedan beskriver den samverkansprocess som pågår kring Öregrund och ytor för markupplåtelse och gestaltning.

20 september 2022 presenteras ett genomarbetat förslag för kommunstyrelsens tekniska utskott med avseende på:

- Principer för gestaltning av installationer vid nykonstruerat bryggdäck.
- Definition av lämpliga markytor/ytor på bryggdäck för upplåtelse enligt ordningslagen.
- Alternativ till ägande av sådana installationer- som kan bli aktuella i samband med återkommande upplåtelse av allmän plats. 
Publicerad
2 juni 2022
Senast uppdaterad
2 juni 2022