Gå till innehållet

Högre betyg för flera områden i årets NKI-mätning

Resultatet från årets NKI-mätning (Nöjd Kund Index) som presenterades den 22 april 2020 visar en minskning i nöjdhet från 63 till 62. Trots detta har Östhammars kommun höjt sitt betyg inom flera områden.

Resultatet från årets NKI-mätning (Nöjd Kund Index) som presenterades den 22 april 2020 visar en minskning i nöjdhet från 63 till 62. Trots detta har Östhammars kommun höjt sitt betyg inom flera områden.

- Vi är glada över att se att vårt arbete för att skapa en effektiv ärendekedja och en tydlig kommunikation har gett resultat inom flera områden, även om mycket arbete kvarstår för att höja resultatet inom samtliga områden, säger Ulf Andersson, Samhällsbyggnadschef.

Den årliga undersökningen låter företag och privatpersoner i Östhammars kommun betygssätta sina erfarenheter av kontakten med kommunen. Betygsättningen görs inom områdena information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

- Resultatet visar att kommunens företagare ger Östhammars kommun höga betyg bland annat när det gäller servering, livsmedel och bygglov. Samtidigt är resultatet en viktig påminnelse om att detta är en pågående process där vi behöver arbeta vidare för att utveckla de områden där våra kunder idag inte upplever hög service och tydlighet i sin kontakt med kommunen, säger Jacob Spangenberg (C), kommunalråd.

Bäst betyg ger företagarna till kommunens myndighetsutövning inom servering, livsmedel och bygglov.


Här kan du ta del av hela rapporten

Publicerad
24 april 2020
Senast uppdaterad
24 april 2020
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadsförvaltning