Gå till innehållet

Hyreslättnader för företag i kommunens lokaler

För att underlätta för företag som hyr lokaler av Östhammars kommun föreslås nu möjligheten till halvering av hyra/arrende i de fall där hyresgästen är verksam i särskilt utsatta branscher.

Bakgrunden är det stödförslag som Regeringen tagit fram i syfte att underlätta för verksamheter i särskilt utsatta sektorer genom att erbjuda hyresvärdar stöd för en hyressänkning. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.

– Regeringen tittar just nu på ett regelverk för stödet, som beräknas vara klart i mitten på april. För att på lokal nivå bidra med stöd till utsatta företag avser vi att genomföra detta så snart regeringen fattat beslut. Det innebär att vi vill möjliggöra en halverad hyra/arrendeavgift till de företag som hyr sina lokaler av Östhammars kommun, säger Ulf Andersson, Samhällsbyggnadschef.

Stödet skall kunna sökas i efterhand hos Länsstyrelsen och gäller andra kvartalet under 2020.

– Stödet från regeringen ser vi som en uppmaning till fastighetsägare och hyresgäster att samarbeta för att tillsammans rida ut krisen. Stiftelsen Östhammarshem har också redan gått ut med besked om en 50-procentig hyresnedsättning för det andra kvartalet till sina lokalhyresgäster, säger Ulf Andersson.

Läs mer om stödförslaget på Länsstyrelsens webbplats

Publicerad
8 april 2020
Senast uppdaterad
8 april 2020
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadsförvaltning