Gå till innehållet

Lägre betyg för Företagsklimatet i årlig undersökning

Tisdagen den 26 maj 2020 presenterades Svenskt näringslivs årliga enkätundersökning gällande företagsklimatet i Sverige. För Östhammars kommun blev resultatet i undersökningen lägre än föregående år.

Av 200 tillfrågade företag i kommunen har 99 valt att delta i undersökningen genom att besvara enkäten som skickades ut under perioden januari – mars 2020.

 

- Resultatet visar tydligt att upplevelsen av företagsklimatet är långt under den nivå som vi önskar. Framförallt är det den upplevda servicen från kommunen som sticker ut med låga resultat, en bild som vi måste förändra, säger Ulf Andersson, Samhällsbyggnadschef.

Utifrån de områden som visar på låga resultat ska följande insatser genomföras:

  • Förstärkt rådgivning till företagare som vill utveckla sin verksamhet och i det arbetet behöver kontakt med kommunens myndighetsutövare.
  • Förenkla och förtydliga den information och kommunikation som sker i samband med kommunens myndighetsutövning
  • Förstärka vår tillsynskapacitet för att därigenom korta våra handläggningstider

 

Företagare från hela Sverige deltar i den årliga undersökningen som mäter attityderna till företagande, kommunens service och bemötande samt upphandling i den kommun där företaget är verksamt.

 

Lyssna till Ulf Andersson och Elin Dahm om resultatet, livesändning 28 maj 2020


Här kan du ta del av en presentation av resultatet

 

Publicerad
29 maj 2020
Senast uppdaterad
29 maj 2020
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadsförvaltning