Gå till innehållet

Slopade årliga avgifter för serveringstillstånd och miljöskydd

Östhammars kommuns krisledningsnämnd föreslår för kommunfullmäktige att besluta om slopade årliga avgifter för tillsyn för företag som drabbats hårt av coronakrisen.

Förslaget gäller årliga avgifter för verksamheter inom nedanstående områden:

  • Servering enligt alkohollagen
  • Hälsoskydd
  • Livsmedel
  • Tobak
  • Läkemedel
  • Folköl

Förslaget om slopade avgifter gäller också mindre företag som tar emot tillsynsbesök från kommunen och där betalningen normalt sker i efterskott.

– Att slopa de årliga avgifterna för valda verksamheter är ett sätt att hjälpa företagen i den likviditetskris som många just nu upplever. Vi kommer att återkomma med löpande information kring detta, men det viktigaste budskapet just nu är att företagen inte behöver agera själva för att detta ska ske. Den som berörs av förslaget kommer inte att få någon faktura från oss när det gäller årliga avgifter, säger Ulf Andersson, Samhällsbyggnadschef.

Till de företag som inte ingår i förslaget hör större miljöverksamheter (B- eller C-verksamhet med tillståndsplikt eller anmälningsplikt) samt kommunala verksamheter och bolag. Avgift som debiteras vid uppföljande tillsynsbesök på grund av brist i verksamheten kommer också att debiteras som vanligt.

Förslaget omfattar inte privatpersoner.

Kommunfullmäktige sammanträder den 21:a april.

Om du har frågor rörande detta är du välkommen att höra av dig till byggochmiljonamnden@osthammar.se.

Publicerad
8 april 2020
Senast uppdaterad
8 april 2020
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadsförvaltning