Gå till innehållet

Värdefull dialog under workshops med näringslivet

Fredagen den 23 oktober anordnades den sista i raden av tre workshops där kommunala tjänstemän tillsammans med företrädare för det lokala och regionala näringslivet möts för att prata om kommunens Tillväxtstrategi.

Fredagens möte skulle ha genomförts på Gimo Herrgård, men blev på grund av de skärpta råden istället en digital workshop där de cirka 15 deltagarna diskuterade nuläge och framtid för kommunens samhällsutveckling.

– Tillväxtstrategin är ett dokument som riktar sig till och berör både medborgare, företagare, fastighetsägare och besökare. Därför är det förstås viktigt att vi grundar vårt arbete med en gemensam nulägesbild. Eftersom detta är ett arbete där flera parter är delaktiga i att förverkliga dokumentet är det viktigt att vi har en tydlig dialog om innehållet genom hela processen, säger Peter Nyberg, kommundirektör. 

Östhammars kommuns tillväxtstrategi arbetades fram 2015. Sedan dess har förändringar i såväl närmiljön som omvärlden gjort att strategin behöver anpassas och justeras. De workshops som nu genomförts är en viktig del i arbetet med det tillägg till strategin som just nu tas fram. 

– Dessa dialogmöten har varit mycket värdefulla och kantade av kreativa idéer kring hur Östhammars kommun kan växa och utvecklas. Vi är tacksamma för alla inspel som vi nu tar med oss i det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens Tillväxtstrategi, säger Ulf Andersson, Samhällsbyggnadschef.

Bland deltagarna har representanter funnits från bland andra Almi, Jaco, Credentia, Länsstyrelsen, Österby gjuteri, Handelskammaren, Visit Roslagen, Gästrikevatten, Hargs hamn, Arbetsförmedlingen, Coop Östhammar, SKB, Skadeservice, Östhammarshem, Handelsbanken, Sandvik och Region Uppsala.

Det nya tillägget väntas antas i Kommunfullmäktige hösten 2021.

Publicerad
23 oktober 2020
Senast uppdaterad
23 oktober 2020
Ansvarig organisation
Sektor samhälle