Gå till innehållet

Vattenavstängning på Majvägen 1-10 samt på Liljegatan i Östhammar, i kväll kl. 20:00 - ca 23:55. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

5. Underhåll och reparation

När bidrag beviljats och åtgärden är klar äger du bostadsanpassningen.

Det innebär att du har ansvar för att anpassningen underhålls och repareras vid behov. Bidrag kan lämnas för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag. Även besiktning och annat underhåll kan vara bidragsberättigade. Vi rekommenderar att du kontaktar handläggare av bostadsanpassningsbidrag för att veta vad som gäller för just din bostadsanpassning.

Kontakta oss