Gå till innehållet

Dokument

Budget 2015 1 september 2015

Beslutad av kommunfullmäktige 11 november 2014

Budget 2016 18 november 2015

Budget 2016 samt flerårsplan 2017-2019.

Budget 2017 7 december 2016

Budget 2017 samt flerårsplan 2018-2020.

Budget 2018 30 januari 2018

Budget 2018 samt flerårsplan 2019-2021

Budget 2019 9 januari 2019

Budget 2019 samt flerårsplan 2020-2022.

Budget 2020 7 november 2019

Årsbudget 2020, flerårsplan 2021-2023

Budget 2021 1 december 2020

Årsbudget 2021 och flerårsplan 2022 - 2024, drift och investeringsbudget samt verksamhetsplaner.

Budget 2022 16 november 2021

Årsbudget 2022 och flerårsplan 2023 - 2025.

Budget 2023 9 augusti 2022

Årsbudget 2023 och flerårsplan för 2024 - 2026

Budget 2024 11 juli 2023

Årsbudget 2024 och flerårsplan 2025 - 2027, drift och investeringsbudget samt verksamhetsplaner.