Gå till innehållet

Dokument

Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar 12 september 2016

Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar samt att lämna ut en handling och att vägra

Riktlinjer för serveringstillstånd samt försäljning/servering av folköl enligt alkohollagen 1 september 2015

Typer av serveringstillstånd, grundläggande bestämmelser och handläggning av ärenden. Dokumentet är under omarbetning och beräknas vara klart under hösten 2017.

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete 3 maj 2016

I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars kommun pågår ett utvecklingsarbete där första steget föreslås vara att fastställa riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun.

Riktlinjer för sponsring 15 oktober 2015

Bredbandsstrategi 13 oktober 2015

Syftet med bredbandsstrategin är att belysa hur Östhammars kommun ska agera i frågor om bredbandsutbyggnad med fiber med utgångspunkt för att bidra till att uppfylla målet i regeringens bredbandsstrategi