Gå till innehållet

Dokument

Lokalbokningsprinciper 11 april 2017

Kultur och fritidsförvaltningen har nu mailat förslag på fördelning av tider i kommunens idrottsanläggningar 2018 -2019 till samtliga berörda föreningar.

Regler för avyttring av kommunal egendom 15 mars 2017

När egendom inte längre behövs i kommunal verksamhet bör avyttring/kassering ske.
Grundregeln är att kommunen vid försäljning liksom vid köp skall agera affärsmässigt, vil­ket innefattar att enskild person, organisation eller företag inte gynnas otillbörligt,