Gå till innehållet

Regler för avyttring av kommunal egendom

När egendom inte längre behövs i kommunal verksamhet bör avyttring/kassering ske.
Grundregeln är att kommunen vid försäljning liksom vid köp skall agera affärsmässigt, vil­ket innefattar att enskild person, organisation eller företag inte gynnas otillbörligt,

Organisation
Sektor verksamhetsstöd
Publicerad
15 mars 2017
Senast uppdaterad
15 mars 2017
Typ
Regler