Gå till innehållet

Vattenavstängning i Ed i Östhammar natten mellan måndag 4/12 och tisdag 5/12, kl 23-04. Se mer information på Gästrike Vattens hemsida

Dokument

Hastighetsbegränsning till 3 alternativt 5 knop på vattenområde i Innerfjärden-Stordragsfjärden-Järsösundet 29 mars 2018

Fråga har väckts om att Länsstyrelsen, enligt 2 kap 2 § andra stycket sjötrafik-förordningen (1986:300) meddelar föreskrift om hastighetsbegränsning till 3 alternativt 5 knop på vattenområde i Innerfjärden-Stordragsfjärden-Järsösundet i Östhammars kommun.

Handlingar i ärendet ställs ut till och med den 26 april 2018 för att ge allmänheten tillfälle att granska ärendet och senast den 26 april 2018 yttra sig till Länsstyrelsen.

Nytt granskningsförslag för översiktplan 2023 9 juni 2023

Efter granskningstiden hösten 2022 har förslaget reviderats enligt synpunkter. Arbetet med förslaget har resulterat i att de ändringar som genomförts kan anses vara väsentliga ändringar som påverkar den demokratiska processen. I det Särskilda utlåtandet kan du ta del av de synpunkter som inkommit under granskningsperioden hösten 2022.