Gå till innehållet

Dokument

Hastighetsbegränsning till 3 alternativt 5 knop på vattenområde i Innerfjärden-Stordragsfjärden-Järsösundet 29 mars 2018

Fråga har väckts om att Länsstyrelsen, enligt 2 kap 2 § andra stycket sjötrafik-förordningen (1986:300) meddelar föreskrift om hastighetsbegränsning till 3 alternativt 5 knop på vattenområde i Innerfjärden-Stordragsfjärden-Järsösundet i Östhammars kommun.

Handlingar i ärendet ställs ut till och med den 26 april 2018 för att ge allmänheten tillfälle att granska ärendet och senast den 26 april 2018 yttra sig till Länsstyrelsen.