Gå till innehållet

Dannemora västra gruvområde

Detaljplan för Dannemora västra gruvområde, Harvik 4:28 samt Films-Österby 3:5, antogs 29 april 2008 och vann laga kraft 2 juni 2008.

Syftet med detaljplanen var att möjliggöra nystartad gruvverksamhet i Dannemora gruvområde.

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
3 mars 2017
Senast uppdaterad
3 mars 2017
Typ
Detaljplaner och planarbete