Gå till innehållet

Del av Alunda centrum

Detaljplan för del av Alunda centrum, gällande fastigheterna Marma 1:41 och 1:67, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 11 juni 2013 och vunnit laga kraft den 19 juli 2013

Syftet med en ny detaljplan för fastigheterna Marma 1:41 och del av Marma 1:67 är att överföra parkmark till bostadskvarteret. Enligt planförslaget kan därutöver kvarteret kompletteras med ytterligare bostadsbebyggelse och tillåtet antal våningar ökas från två till tre.

Publicerad
3 augusti 2016
Senast uppdaterad
3 augusti 2016
Typ
Detaljplaner och planarbete