Gå till innehållet

Gammelbyn 4:263

Syftet med planen är att möjliggöra för etablering av olika typer av verksamheter på fastigheten, t.ex. handel, restaurang och verkstad.

Samrådstiden var 9 januari - 6 februari 2023.  Granskningstiden var 26 aril-24 maj 2023. 

Publicerad
4 maj 2022
Senast uppdaterad
16 december 2022
Typ
Detaljplaner och planarbete