Gå till innehållet

Gammelbyn 4:263

Detaljplanen är uppe för antagande 25 april 2024 - 16 maj 2024. Därefter vinner planen laga kraft ifall den inte överklagas. För mer information om överklagande se överklagandehänvisning nedan.

Syftet med planen är att möjliggöra för etablering av olika typer av verksamheter på fastigheten, t.ex. handel, restaurang och verkstad.

Samrådstiden var 9 januari - 6 februari 2023.  Granskningstiden var 26 aril-24 maj 2023. 

Publicerad
4 maj 2022
Senast uppdaterad
16 februari 2024
Typ
Detaljplaner och planarbete