Gå till innehållet

Sandvik Coromant, Industriområde 2

Detaljplan för del av AB Sandvik Coromants anläggning i Gimo, inom fastigheterna Gimo 10:1 och Gimo 11:188. Detaljplanen antogs 20 mars 2007 och vann laga kraft 25 april 2007.

Syftet med detaljplanen är att, inom det så kallade Industriområde 2, reglera både befintlig och kommande markanvändning för att underlätta framtida bygglovsgivning.

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
2 mars 2017
Senast uppdaterad
2 mars 2017
Typ
Detaljplaner och planarbete