Gå till innehållet

Snesslinge 12:126

Granskningshandlingar tas fram

Detaljplan för fastigheten Snesslinge 12:126 var på samråd mellan 17 juli - 28 augusti 2019.

Planförslaget omfattar ca 5,2 ha mark. Planområdet är beläget i Stenskär ca 11 km väster om Öregrund. Planens syfte är att möjliggöra för utveckling av bostäder i området samt reglera delar som naturmark.

Observera att utredningarna är ett verktyg för att utreda lämpligheten av en detaljplan. Det innebär att utredningar kan göras för ett större geografiskt område eller delar av ett område än vad själva detaljplanen reglerar. Det är alltid plankartan som markerar det område som detaljplanen reglerar.

 

Publicerad
12 juli 2019
Senast uppdaterad
2 september 2019
Typ
Detaljplaner och planarbete