Gå till innehållet

Snesslinge 12:126

Detaljplan för fastigheten Snesslinge 12:126 är på samråd mellan 17 juli - 28 augusti 2019.

Planförslaget omfattar ca 5,2 ha mark. Planområdet är beläget i Stenskär ca 11 km väster om Öregrund. Planens syfte är att möjliggöra för utveckling av bostäder i området samt reglera delar som naturmark.

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa senast den 28 augusti 2019 ha inkommit skriftligen till Bygg- och miljönämnden i Östhammar, Box 66, 742 21 Östhammar. Ange detaljplanens diarienummer BMN-2017-596 på ditt yttrande. Det går även bra att skicka yttranden via e-post till byggochmiljo@osthammar.se

Den 20 augusti mellan klockan 17:00-20:00 kommer det att finnas möjlighet till drop-in för att ställa frågor till tjänstemän gällande de detaljplaner som är ute på samråd i området. Plats: Kommuncaféet, kommunkontoret i Östhammar, Stångörsgatan 10.

Observera att utredningarna är ett verktyg för att utreda lämpligheten av en detaljplan. Det innebär att utredningar kan göras för ett större geografiskt område eller delar av ett område än vad själva detaljplanen reglerar. Det är alltid plankartan som markerar det område som detaljplanen reglerar.

 

Publicerad
12 juli 2019
Senast uppdaterad
12 juli 2019
Typ
Detaljplaner och planarbete