Gå till innehållet

Förslag på kontrollpunkter för bygglovsansökan

Det ska finnas en kontrollplan för lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Den ska innehålla uppgifter om de kontroller som ska utföras samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. I nedanstående dokument följer förslag på kontrollpunkter som kan vara aktuella i ditt ärende.

Organisation
Samhällsbyggnadsförvaltning
Publicerad
9 januari 2020
Senast uppdaterad
9 januari 2020
Typ
Information