Gå till innehållet

Förslag på kontrollpunkter för bygglovsansökan

Det ska finnas en kontrollplan för lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Den ska innehålla uppgifter om de kontroller som ska utföras samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. I nedanstående dokument följer förslag på kontrollpunkter som kan vara aktuella i ditt ärende.

Om du känner dig osäker på hur du skapar en bra kontrollplan för just ditt ärende kan du även köpa en kontrollplan av en certifierad kontrollansvarig.
Hitta certifierade kontrollansvariga hos Boverket

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
9 januari 2020
Senast uppdaterad
9 januari 2020
Typ
Information