Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Förslag på kontrollpunkter för bygglovsansökan

Det ska finnas en kontrollplan för lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Den ska innehålla uppgifter om de kontroller som ska utföras samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. I nedanstående dokument följer förslag på kontrollpunkter som kan vara aktuella i ditt ärende.

Om du känner dig osäker på hur du skapar en bra kontrollplan för just ditt ärende kan du även köpa en kontrollplan av en certifierad kontrollansvarig.
Hitta certifierade kontrollansvariga hos Boverket

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
9 januari 2020
Senast uppdaterad
9 januari 2020
Typ
Information