Gå till innehållet

Mall för kontrollplan för att bygga nytt, ändra eller riva

Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter.

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. Även för ombyggnad, annan ändring eller rivningsåtgärder som kräver lov eller anmälan, krävs en kontrollplan. 

Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om de kontroller som ska utföras samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Genom att utföra kontroller kan man ha uppsikt över att momenten utförs rätt. Upprätta din kontrollplan genom att använda mallen nedan samt bifogade förslag  på kontrollpunkter.   

Observera att excelfilen har fler flikar.

Om du känner dig osäker på hur du skapar en bra kontrollplan för just ditt ärende kan du även köpa en kontrollplan av en certifierad kontrollansvarig.
Hitta certifierade kontrollansvariga hos Boverket

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
9 januari 2020
Senast uppdaterad
9 januari 2020
Typ
Information