Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Kallelse, ärendelista Lokala Säkerhetsnämnden 3 december 2020

Här kan du ta del av de ärenden som kommer upp till behandling på sammanträdet.

Organisation
Lokala säkerhetsnämnden
Publicerad
27 november 2020
Senast uppdaterad
27 november 2020
Typ
2020