Gå till innehållet

Nytt granskningsförslag för översiktplan 2023

Efter granskningstiden hösten 2022 har förslaget reviderats enligt synpunkter. Arbetet med förslaget har resulterat i att de ändringar som genomförts kan anses vara väsentliga ändringar som påverkar den demokratiska processen. I det Särskilda utlåtandet kan du ta del av de synpunkter som inkommit under granskningsperioden hösten 2022.

Mellan perioden 9 juni till och med 30 augusti 2023 finns möjlighet för allmänhet, myndigheter, politiska partier och organisationer med flera att lämna synpunkter på planförslaget vilket ska ske skriftligen. När tiden för den nya granskningen avslutas sammanställs de synpunkter som inkommit i ett nytt särskilt utlåtande.

Under hösten 2023 förväntas förslaget att antas av Kommunfullmäktige och vi kan därefter presentera en ny gällande översiktsplan.

För mer information besök om granskningen besök Översiktsplaneringens granskningssida eller kontakta Östhammar Direkt, 0173-860 00.

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
9 juni 2023
Senast uppdaterad
9 juni 2023
Typ
Kungörelser