Gå till innehållet

Lokalförsörjningsplan 2023-2032 för Östhammars kommun

Syftet med lokalförsörjningsplanen är att ge en bild av kommunens lokalutnyttjande och nuvarande samt framtida lokalbehov. Målet med lokalförsörjningsplanen är att den ska fungera som beslutsunderlag för kommunens kommande investeringar och åtgärdsinsatser avseende lokalanpassningar. Lokalförsörjningsplanen ger en övergripande sammanfattning av samtliga sektorers lokalrevisioner.

Organisation
Kommunstyrelsen
Publicerad
14 februari 2024
Senast uppdaterad
14 februari 2024
Typ
Planer