Gå till innehållet

Vatten- och avloppspolicy

VA-policyn är ett viktigt styrdokument i arbetet med VA-planen. I VA-policyn sammanfattas kommunens ställningstagande med VA-översikten som underlag.

Östhammars kommun påbörjade under 2020 arbetet med att ta fram en vatten- och avloppsplan, en så kallad VA-plan. Med VA-planen vill kommunen skapa en långsiktigt hållbar plan för hur VA-försörjningen, kommunal och enskild, ska utvecklas för att uppfylla nuvarande och framtida behov och krav. VA-planen utgörs av en samling av dokument där VA-policy och VA-handlingsplan är två viktiga delar.  

Kommunfullmäktige antog VA-policy och VA-handlingsplan för Östhammars kommun vid KS 2021-12-14.

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
22 december 2021
Senast uppdaterad
22 december 2021
Typ
Policys