Gå till innehållet

Granskning av kommunstyrelsens kontroll och uppföljning av privata utförare

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska Kommunstyrelsens rutiner för kontroll och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare. Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Organisation
Revision
Publicerad
14 december 2022
Senast uppdaterad
18 augusti 2023
Typ
Revisionsrapporter 2022