Gå till innehållet

Granskning av lokalförsörjning

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har en tillräckligt ändamålsenlig planering, samordning och framförhållning när det gäller att försörja de olika verksamheterna med lokaler.

Organisation
Revision
Publicerad
24 augusti 2022
Senast uppdaterad
16 augusti 2023
Typ
Revisionsrapporter 2022