Gå till innehållet

Granskning av köpta konsulttjänster

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska omfattningen av köpta konsulttjänster samt den interna kontrollen i samband med att konsultkostnader uppstår. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018

Syftet med granskningen är att bedöma om den interna kontrollen avseende köpta konsulttjänster är tillräcklig. 

Organisation
Revision
Publicerad
8 maj 2018
Senast uppdaterad
25 januari 2022
Typ
Revisionsrapporter 2018