Gå till innehållet

Granskning av tillsynsverksamheten inom bygg- och miljönämnden

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska tillsynsverksamheten inom bygg- och miljönämndens ansvarsområden. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Granskningen har syftat till att bedöma om kommunen har erforderlig kontroll över tillsynsverksamheten samt om gällande riktlinjer på området efterlevs.

Organisation
Revision
Publicerad
12 november 2018
Senast uppdaterad
25 januari 2022
Typ
Revisionsrapporter 2018