Gå till innehållet

Granskning av underhåll av gator och vägar

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete med underhåll av gator och vägar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017.

Granskningen syftar till att kartlägga om kommunen har tillräcklig kunskap om kostnader som skjuts på framtiden samt belysa andra risker som är förenade med sänkt underhållsnivå avseende offentlig egendom som gator, vägar, broar, viadukter etc.

Organisation
Revision
Publicerad
7 februari 2018
Senast uppdaterad
25 januari 2022
Typ
Revisionsrapporter 2018