Gå till innehållet

Uppföljning av 2016 års revisionsrapporter

KPMG har på uppdrag av Östhammars kommuns revisorer genomfört en uppföljning av 2016 års revisionsrapporter.

Syftet är för att säkerställa att de granskningsinsatser som genomförts har lett till att verksamheterna utvecklats och brister åtgärdats.

De granskningar som ingått i uppföljningen är:

  • Granskning av ombyggnaden och renoveringen av kommunhuset
  • Granskning av styrning, ledning och beslutsprocessen avseende viktigare kommunfullmäktigebeslut
  • Granskning av personalförsörjning och planering inom äldreomsorg samt
  • Granskning av planeringsperspektivet inom barnomsorg och grundskola.
Organisation
Revision
Publicerad
26 oktober 2018
Senast uppdaterad
25 januari 2022
Typ
Revisionsrapporter 2018