Gå till innehållet

Granskning av förtroendekänsliga poster

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun granskat hanteringen av förtroendekänsliga poster. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervju med redovisningsansvarig och en genomgång av utvalda förtroendekänsliga poster. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om den interna kontrollen avseende hanteringen av förtroendekänsliga poster i kommunen är tillräcklig.

Organisation
Revision
Publicerad
29 mars 2019
Senast uppdaterad
25 januari 2022
Typ
Revisionsrapporter 2019