Gå till innehållet

Granskning av kommunens IT-säkerhet

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete med IT-säkerhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har erforderlig kontroll över att de bedömningar och beställningar som införd IT-säkerhet grundar sig på är baserade på de risker och behov som ansvariga för informationen har identifierat och kommunicerat.

Organisation
Revision
Publicerad
30 oktober 2019
Senast uppdaterad
25 januari 2022
Typ
Revisionsrapporter 2019