Gå till innehållet

Granskning av långsiktig finansiell planering

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen arbetar med sin långsiktiga finansiella planering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Organisation
Revision
Publicerad
11 juni 2020
Senast uppdaterad
21 januari 2022
Typ
Revisionsrapporter 2020